Projektledargruppens kontor, Thulehuset.

Väl­kommen till Umeås största projekt­lednings­företag!

Projektledar­gruppen i Umeå AB är ett oberoende företag specialiserat på Bygg- och projekt­ledning, entreprenad­besiktningar, värme­fotografering, utredningar, kostnads­kalkyler och kontrolls­ansvarig enligt PBL.

Projektledar­gruppen är den självklara samarbets­partnern för både offentliga och privata byggherrar. Referenser finns inom kontor, bostäder, bostadsrätts­föreningar, sjukhus, industrier, köpcentra och hotell, men också inom infrastruktur som järnvägar, broar och hamn­anläggningar.

Projektledar­gruppens oberoende från projekterande konsult­företag lägger grunden till ett nära och förtroende­fullt samarbete med kunden.